Jäsenjärjestöt

Humanisticumilla on 35 jäsenjärjestöä. Tiedekuntajärjestön jäseneksi voivat liittyä humanistisen tiedekunnan rekisteröidyt opiskelijayhdistykset, jotka tiedekuntajärjestön kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä jäseniksi hyväksyy. Humanisticum järjestää järjestöilleen yhteishumanistista toimintaa ja hallinnoi Humanistiklusteria. Lisätietoa Humanisticumin toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä saa puheenjohtajalta.