Medlemsföreningar

Humanisticum har 37 medlemsföreningar. Registrerade föreningar vid humanistiska fakulteten kan bli medlemmar i fakultetsföreningen genom att det vid fakultetsföreningens möte godkänns med enkel majoritet. Humanisticum ordnar samhumanistiska aktiviteter för sina föreningar och administrerar Humanistklustret. För mer information om Humanisticum eller om att bli medlem kan man kontakta föreningens ordförande.