Yhdenvertaisuus

Humanisticum pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta yliopistolla ja opiskelijamaailmassa. Yhdenvertaisuus on laajamerkityksinen käsite, ja koskee esimerkiksi etnistä, vakaumuksellista, sukupuolista tai seksuaalista identiteettiä, toimintakykyä, kieltä, perhetilannetta, ikää, sosioekonomista tilannetta, mahdollisuutta opiskelujen etenemiseen ja järjestöjen keskinäistä asemaa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää syrjimättömyyttä, osallistumisen mahdollisuuksia ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertainen kohtelu ei poissulje erityistarpeiden huomioimista. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää järjestöiltä ja yksilöiltä herkkyyttä huomioida epäkohtia ja erityyppisiä tarpeita. Se edellyttää myös kykyä ottaa vastaan toimintatapoja koskevaa kritiikkiä.

Yhdenvertaisuudesta vastaavat kaudella 2024 ovat Tony Brusin ja Iida Huitula.

Voit jättää palautetta Humanisticumin yhdenvertaisuuslomakkeen kautta, mikäli olet Humanisticumin tai sen jäsenjärjestöjen tapahtumissa tai toiminnassa kokenut tai havainnut minkäänlaista epäyhdenvertaista, loukkaavaa, uhkaavaa, ahdistavaa tai joustamatonta käytöstä tai asennetta liittyen etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa muuhun ominaisuuteen tai mikäli olet kokenut jonkin tilanteen muulla tavoin epämukavaksi tai ahdistavaksi. Täytä lomakkeeseen yhteystietosi, mikäli toivot asialle jatkokäsittelyä. Kaikki palaute käsitellään luottamuksellisesti.

Humanisticumin turvallisemman tilan periaatteet

Humanisticums principer för ett tryggare utrymme

Principles for a safer space at Humanisticum