Humanisticums arbetsgrupp

Vi är en arbetsgrupp som fungerar under Humanisticum och gör påverknings- och intressebevakningsarbete. Vårt mål är att höja uppskattningen och finansieringen av humanistiska vetenskaper. Som resultat av vår verksamhet har t.ex. somekampanjen “Huomisen humanisti”, 2021 vårens stora studieenkät och humanisternas brev till rektoratet fötts.

Kom med i vårt glada gäng!

Skriv till Eve (eveliina.weidenbacher@helsinki.fi). Du kan kontakta oss även på Instagram @humanisticum eller @huomisenhumanisti