Jämlikhet

Humanisticums jämlikhetsblankett 2023

Du kan lämna respons via den här blanketten om du vid Humanisticums eller någon medlemsförenings evenemang eller verksamhet har upplevt eller lagt märke till diskriminerande, sårande, hotfulla, trakasserande eller trångsynta beteenden eller attityder som relaterar till ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, språk, hälsotillstånd, religion, tro, åsikter eller någon annan egenskap eller om du har upplevt någon situation på något annat vis otrevlig eller upprörande.

All respons behandlas konfidentiellt och endast Humanisticums jämlikhetsanvariga Venla Virtanen och Valtteri Iivarinen har tillgång till informationen. Om du önskar att saken utreds vidare eller att vi tar kontakt kan du lämna dina kontaktuppgifter.

Du kan också vara i direkt kontakt med jämlighetsansvariga: venla.q.virtanen@helsinki.fi / valtteri.iivarinen@helsinki.fi. Om din respons handlar Humanisticums jämlikhetsansvariga eller deras verksamhet du kan vara i kontakt med Humanisticums ordförande Agneta Trux: agneta.trux@helsinki.fi

*****

Humanisticums principer för ett tryggare utrymme