Medlemsföreningar

Humanisticum har 37 medlemsföreningar. Registrerade föreningar vid humanistiska fakulteten kan bli medlemmar i fakultetsföreningen genom att vid fakultetsföreningens möte godkännas med enkel majoritet. Humanisticum ordnar samhumanistiska aktiviteter för sina föreningar och administrerar Humanistklustret. För mer information om Humanisticum eller om att bli medlem kan man kontakta föreningens ordförande.