För föreningar

Humanisticum ordnar gemensamma aktiviteter för sina medlemsföreningar, såsom ordförandeseminarier och träffar för styrelsemedlemmar med olika ansvarsområden samt utbildningar för klusteranvändare.

Humanisticum kommunicerar med föreningarna per e-post och med hjälp av Facebook. Humanisticums e-postlistor når alla föreningar och uppdateras regelbundet. På Facebook har Humanisticum en aktiv grupp för föreningarnas ordförande och en annan för nyckelinnehavare och andra aktiva klusteranvändare.