Styrelsen

Humanisticum har 8 styrelsemedlemmar samt en grupp aktiva funktionärer och verksamheten organiseras genom våra utskott.

Enskilda styrelsemedlemmar nås per e-post på fornamn.efternamn(a)helsinki.fi, med undantag av Timo (timo.j.kalliokoski), Alex (alexander.z.suvorov) och Paula (paula.t.pitkanen).

Hela styrelsen och funktionärerna nås på adressen hc-hallitus(a)helsinki.fi.

Styrelsen

Timo Kalliokoski, ordförande
Katri Björklöf, vice ordförande, skattmästare
Tia Niemelä, vice ordförande, studieärenden
Alex Suvorov, sekreterare, relationer
Sofia Aalto, gulis-, tutor- och internationella ärenden, dataskyddsombud
Tuomas Harju, arbetsliv och alumn
Emma Palojärvi, evenemang och kultur, miljöärende
Tuomas Mäenpää, idrott

Funktionärer

Ville Eerola, historik
Ahto Harmo, ordförande för publikationskommission för historiken
Laura Hynönen, ordförande för konklaven för Humanistklustret
Jane Kärnä, jämställdhet
Helena Laukkoski, general funktionär
Emma Niemi, grafisk designer
Paula Pitkänen, kommunikation
Vuokko Schoultz, arbetsliv