Styrelsen

Humanisticum har 10 styrelsemedlemmar samt en grupp aktiva funktionärer och verksamheten har organiserats i utskott.

Enskilda styrelsemedlemmar nås per e-post på fornamn.efternamn(a)helsinki.fi.

Hela styrelsen och funktionärerna nås på adressen hc-hallitus(a)helsinki.fi.

Styrelsen

Jenni Lindberg, ordförande
Senni Nylund, viceordförande, evenemangsvarig
Aino-Julia Juvonen, viceordförande, kvartermästare, ordförande för lokalkonklaven
Agneta Trux, sekreterare
Timo Erävuori, skattmästare
Eveliina Weidenbacher, studieansvarig
Alex Lyysaari, studieansvarig, arbetslivsansvarig
Siiri Virta
, kulturansvarig, arbetslivsansvarig
Etta Melander, informationsansvarig, kulturansvarig
Mia Pennanen, informationsansvarig, miljöansvarig

Funktionärer

Emma Palojärvi, evenemang
Linnéa Backas, svensk översättning
Joona Juselius