Utskotten

Humanisticums verksamhet är organiserad i utskott och genom dem kan vem som helst som studerar humanistiska vetenskaper komma med i verksamheten när som helst under året. Utskotten är informella och där kan man göra så mycket eller lite som man själv vill.

I utskottens verksamhet kan man delta genom att komma på plats till mötet eller ta kontakt med utskottets ordförande.

År 2021 har Humanisticum följande utskott:

Studiekommitté
Studiekommittén samlar ihop föreningarnas studieansvariga, hallopeder och andra intresserade för att diskutera aktuella ärenden som berör studier eller utbildningspolitik.