Fakultetsföreningen Humanisticum

Humanisticum rf är fakultetsföreningen för humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Vi bevakar humanisternas intressen vid universitetet, inom studentkåren och även utanför universitetet samt är en länk mellan fakulteten och ämnesföreningarna. Utöver intressebevakning organiserar vi evenemang som alla humanister oberoende av deras huvudämne är välkomna till. Som takorganisation organiserar Humanisticum också samarbete med andra fakultetsföreningar vid universitetet.

Du kan följa Humanisticums aktivitet via Facebook-sidan, e-postlistorna och sidan Aktuellt på webbplatsen. På Instagram kan du kika på Humanisticums vardag på ett lättsammare sätt. Läs mer om våra kommunikationskanaler här.

Välkommen med, humaniststuderande!