Fakultetsföreningen Humanisticum

HC-50_banner_lyhytHumanisticum r.f. är fakultetsföreningen vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Vi bevakar humanisternas intressen vid universitetet, inom studentkåren och även utanför universitetet och är en länk mellan fakulteten och ämnesföreningarna.

År 2016 firar Humanisticum sitt 50 årsjubileum. Du kan följa jubileumsårets gång och evenemang på webbplatsen http://50.humanisticum.fi.

Välkommen med, humaniststuderande!