Fakultetets infotillfällen för slutet av övergångsperioden

Övergångsperioden för utbildningsreformen upphör 31.7.2020, varefter alla som studerar enligt de gamla fordringarna överförs till de nya utbildningsprogrammen.

Infotillfällen för studerande:

På svenska: 15 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 6
På finska: 17 oktober kl. 15-17, Forsthuset sal 1
På finska : 30 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 1
Vid infona gås igenom bl.a. viktiga datum och deadlines angående slutet på övergångsperioden, att bli färdig enligt de gamla fordringarna/övergå till de nya fordringarna i praktiken, att studera efter övergången.