Viestintä

Facebook

Humanisticumin pääviestintäkanava on Facebook-sivu, joka tavoittaa tällä hetkellä yli 1 000 humanistia ja humanistien ystävää. Sivulla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja muista kiinnostavista asioista. Facebookista löytyy myös omat ryhmänsä avaintenhaltijoille sekä puheenjohtajistolle.

Sähköpostilistat

Humanisticumin jäsenjärjestöillä on käytettävissään erilaisia sähköpostilistoja. Sähköpostilistoilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista sekä jaetaan tietoa järjestöjen eri toimialoihin ja Humanisticumin toimikuntiin liittyen.

Sähköpostilistat päivitetään vuodenvaihteessa kun jäsenjärjestöjen hallitukset vaihtuvat. Päivitykset tehdään jäsenjärjestön Humanisticumille tekemän ilmoituksen perusteella. Listalle voi lisäksi liittyä tai siltä voi erota itse majordomon kautta alla olevien ohjeiden mukaisesti tai ottamalla yhteyttä Humanisticumin tiedottajaan.

Esimerkkisähköposti majordomoon (majordomo(at)helsinki.fi) HUOM: Otsikkokenttä jätetään tyhjäksi!

liittyminen: subscribe listan-nimi oma.nimi@helsinki.fi

eroaminen: unsubscribe listan-nimi oma.nimi@helsinki.fi

Hc-info -sähköpostilistaa tilaavat kaikkien jäsenjärjestöjen sähköpostilistat. Tällä listalla on mahdollista tavoittaa kaikki humanistiopiskelijat ja siksi sitä kautta lähetetäänkin ainoastaan tärkeimmät tiedekunnan ja tiedekuntajärjestön tiedotteet. Listaa moderoi Humanisticumin tiedottaja.

Hc-tiedotus -listalle (hc-tiedotus(at)helsinki.fi) kuka tahansa voi lähettää ilmoituksen esimerkiksi humanisteja kiinnostavasta tapahtumasta. Lista tavoittaa kaikkien jäsenjärjestöjen tiedottajat, jotka halutessaan toimittavat viestin eteenpäin järjestölle.

Tila-asiat koskettavat kaikkia yhteisen klusterin käyttäjiä. Hc-tila -lista (hc-tila(at)helsinki.fi) tavoittaa jäsenjärjestöjen tilavastaavat ja toimii foorumina tiloja koskevalle keskustelulle.

Hc-puhis -listalla (hc-puhis(at)helsinki.fi) ovat jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja joissain tapauksissa myös varapuheenjohtajat. Listalla tiedotetaan esimerkiksi Humanisticumin järjestämistä puheenjohtajaseminaareista ja muista erityisesti puheenjohtajia koskevista asioista.

Yhteyden koko Humanisticumin hallitukseen ja aktiivistoon saa hc-hallitus -listalla (hc-hallitus(at)helsinki.fi). Selkeästi yhteen toimialaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla suoraan yhteydessä asiasta vastaavaan hallituksen jäseneen tai virkailijaan.

Tiedotuksesta vastaa Humanisticumin tiedottaja tiedottaja(at)humanisticum.fi