Opinnot ja edunvalvonta

Humanisticum valvoo humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etua yliopistolla hoitamalla yhteydenpitoa opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, tiedottamalla muutoksista sekä tukemalla opintovastaavien ja ainejärjestöjen toimintaa. Tietoa asioista välitetään opiskelijoille yleensä ainejärjestöjen opintovastaavien kautta, mutta opintoasioista kiinnostuneille on myös sähköpostilista, hc-opinto, jolle jokainen halukas voi liittyä. Lue lisää listasta täältä.

Humanisticumin edunvalvontaa koordinoi opintovastaava, joka johtaa myös opintotoimikuntaa. Opintotoimikunta kerää yhteen ainejärjestöjen opintovastaavia, hallopedeja ja muita edunvalvonnasta kiinnostuneita keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan kokemuksiaan. Toimikunnalla on oma Facebook-ryhmänsä, joka helpottaa kuulumisten jakamista kokousten välillä. Lisäksi laajemmin humanistisen tiedekunnan opintoasioista kiinnostuneille on Humanistien opintoasiat -ryhmä.

Mikäli koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan tilanne herättää kysymyksiä tai ajatuksia, kannattaa ottaa yhteyttä Humanisticumin opintovastaavaan. Opintovastaava auttaa mielellään koulutuspolitiikkaan, opintoasioihin, yliopistohallintoon sekä muissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Opintovastaavan yhteystiedot löytyvät hallitussivulta.

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit toimivat yliopiston neuvostoissa, työryhmissä ja muissa hallintoelimissä varmistaen, ettei päätöksiä ja suunnitelmia tehdä ilman opiskelijoiden sananvaltaa. He tekevät yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa ja ovat suorin väylä muille opiskelijoille vaikuttaa päätöksentekoon. Hallopedit toimivat kaikilla päätöksenteon tasoilla (yliopistokollegio, tiedekunta- ja laitosneuvostot), sekä monissa erillisyksiköissä ja pienemmissä instansseissa kuten johtoryhmissä.

Hallopedien valintatapa on määritelty HYYn edustajiston hyväksymässä ohjesäännössä. Edustajiston alainen keskusvalintatoimikunta valmistelee valintoja ja asettaa syksyisin valintatoimikunnat valmistelemaan tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajien valintaa. Opiskelijaedustajien valinnasta päättää joko HYYn hallitus tai edustajisto.

Ohjesääntö opiskelijaedustajien valintatavasta

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutukset opintoihin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi Helsingin yliopiston tilat suljettiin ja lähiopetus keskeytettiin 18.3.2020. Vaikeutuneen virustilanteen ja poikkeustilan vuoksi yliopiston tilat pidetään suljettuina ja etäopetusta jatketaan 30.4.2021 asti siten, että vain välttämätön opetus voidaan tilannekeskuksen luvalla toteuttaa lähiopetuksena. Aluehallintoviraston asettama kuuden hengen ryhmäkoon rajoitus ei koske opetusta ja tenttejä, mutta lähtökohtaisesti samassa tilassa saa olla paikalla enintään kymmenen henkilöä. Myös Examinarium-tenttejä järjestetään kevään opetusohjelman mukaisesti ryhmäkoosta ja riittävästä suojautumisesta huolehtien. Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, ellei ole tilassa yksin. Tätä varten yliopisto varaa kasvomaskeja opiskelijoille ja opettajille.

Syyslukukauden 2021 opetuksen suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa lähiopetuksen toteuttaminen turvallisesti ja yleisiä turvamääräyksiä noudattaen. Näin ollen lähiopetuslupia myönnettäessä suositaan pienryhmiä, ja massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etänä. Lähiopetuksessa priorisoidaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla mahdollisuus lähiopetukseen arvioidaan erikseen. Tämänhetkisen arvion mukaan noin 1/3 opetuksesta voidaan järjestää yliopiston tiloissa, mutta pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa edellytä fyysistä läsnäoloa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia suoritustapoja. Lisää yliopiston tiedotuksesta, sekä tiedekuntakohtaisista ohjeista opiskelijoille löytyy alla olevista linkeistä:

Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Koronaviruksen vaikutukset opiskeluun – kysymyksiä ja vastauksia

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa


Iso Pyörä -koulutusohjelmauudistuksen siirtymäaika päättyi

Iso Pyörä -uudistuksen myötä Helsingin yliopistolla otettiin käyttöön uudet tutkintorakenteet syksyllä 2017. Uudet koulutusohjelmat kattavat yhden tai useampia entisistä pääaineista, ja niiden rakenteiden ja sisällön suunnittelusta ovat vastanneet keväästä 2016 alkaen tätä varten perustetut johtoryhmät. Jokaisella koulutusohjelmalla on oma johtoryhmänsä, jossa on opiskelijaedustus ja jonka tehtävänä on yhdistää eri aineiden tarpeet ja vaatimukset yhden koulutusohjelman nimen alle.

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan oli mahdollista valmistua tutkintouudistuksen siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 saakka. Mikäli opiskelija ei ole jättänyt valmistumispyyntöä tai ilmoittautunut uuteen koulutusohjelmaan siirtymisestään lomakkeella määräaikaan mennessä, on hänet siirretty automaattisesti suorittamaan tutkintoaan uuteen koulutusohjelmaan. Siirtymäajan päättyminen ei kuitenkaan vaikuta tutkinnonsuoritusoikeuden kestoon tai voimassaoloon. Uusissa koulutusohjelmissa tutkintojen sisältöihin ja rakenteisiin on tehty merkittäviä muutoksia ja myös opintojen vanhentumissääntöjä on tiukennettu. Ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneiden kannattaakin perehtyä huolellisesti sekä Helsingin yliopiston yleisiin että tiedekuntakohtaisiin ohjeisiin vanhoista koulutusohjelmista siirtyneille opiskelijoille:

Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille

Humanistisen tiedekunnan koulutuskohtaiset ohjeet

 

Sisu-järjestelmä korvaa WebOodin toukokuussa 2021

Monelle opintojen suunnittelun välineenä jo ennestään tuttu Sisu-järjestelmä korvaa WebOodin toukokuussa 2021. Opintojen suunnittelu, kursseille ilmoittautuminen sekä tutkintotodistusten hakeminen tehdään 31.5. alkaen yksinomaan Sisun välityksellä. Tätä edeltää käyttökatko molemmissa palveluissa 17.-30.5. Kaikkien opiskelijoiden tulee laatia opintosuunnitelma Sisussa 16.5. mennessä. Myös ennen syksyä 2020 tehdyt opintosuunnitelmat on joko päivitettävä tai laadittava kokonaan uudelleen. Ohjausta ja tukea järjestelmän käyttöön ja opintojen suunnitteluun on mahdollista saada HOPS-ohjaajalta, opiskelijaneuvonnasta sekä opiskelijoiden joukosta valituilta Sisu-tuutoreilta. Lisäksi sekä opiskelijoille että henkilökunnalle järjestetään perehdytystilaisuuksia ja digiklinikoita. Lisätietoa Sisusta ja sen käyttöönotosta voi lukea seuraavista linkeistä:

Sisu-ohjeet opiskelijalle

Sisu-ohjeet ennen vuotta 2017 aloittaneille


Helsingin yliopiston ja humanistisen tiedekunnan toimintaa määritteleviä dokumentteja

Helsingin yliopiston johtosääntö

Helsingin yliopiston strategia 2021-2030

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Humanistisen tiedekunnan toimeenpanosuunnitelma

Humanistisen tiedekunnan työjärjestys

Hallinnon opiskelijaedustajat

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenet 2022-2023

Sampsa Granström, sampsa.granstrom[at]helsinki.fi
Varajäsen: Miia Hankonen, miia.hankonen[at]helsinki.fi

Miina Hentinen, miina.hentinen[at]helsinki.fi
Varajäsen: Joona Jokilampi, joona.jokilampi[at]helsinki.fi

Kim Keskiivari, kim.keskiivari[at]helsinki.fi
Varajäsen: Axel Ojala, axel.ojala[at]helsinki.fi

Miro Metsämuuronen, miro.metsamuuronen[at]helsinki.fi
Varajäsen: Alex Lyysaari, alex.lyysaari[at]helsinki.fi

Eveliina Weidenbacher, eveliina.weidenbacher[at]helsinki.fi
Varajäsen: Emma Kantosalo, emma.kantosalo[at]helsinki.fi


Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien opiskelijaedustajien yhteystiedot

Kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijaedustajien yhteystiedot löytyvät täältä.