Opinnot ja edunvalvonta

Humanisticum valvoo humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etua yliopistolla hoitamalla yhteydenpitoa opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, tiedottamalla muutoksista sekä tukemalla opintovastaavien ja ainejärjestöjen toimintaa. Tietoa asioista välitetään opiskelijoille yleensä ainejärjestöjen opintovastaavien kautta, mutta opintoasioista kiinnostuneille on myös sähköpostilista, hc-opinto, jolle jokainen halukas voi liittyä. Lue lisää listasta täältä.

Humanisticumin edunvalvontaa koordinoi opintovastaava, joka johtavat myös opintotoimikuntaa. Opintotoimikunta kerää yhteen ainejärjestöjen opintovastaavat, hallopedit ja muut edunvalvonnasta kiinnostuneet keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan kokemuksiaan. Toimikunnalla on oma Facebook-ryhmänsä, joka helpottaa kuulumisten jakamista kokousten välillä. Lisäksi laajemmin humanistisen tiedekunnan opintoasioista kiinnostuneille on Humanistien opintoasiat-ryhmä.

Mikäli koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan tilanne herättää kysymyksiä tai ajatuksia, kannattaa ottaa yhteyttä Humanisticumin opintovastaaviin. Opintovastaavat auttavat mielellään koulutuspolitiikkaan, opintoasioihin, yliopistohallintoon sekä muissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Opintovastaavien yhteystiedot löytyvät hallitussivulta.

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit toimivat yliopiston neuvostoissa, työryhmissä ja muissa hallintoelimissä varmistaen, ettei päätöksiä ja suunnitelmia tehdä ilman opiskelijoiden sananvaltaa. He tekevät yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa ja ovat suorin väylä muille opiskelijoille vaikuttaa päätöksentekoon. Hallopedit toimivat kaikilla päätöksenteon tasoilla (yliopistokollegio, tiedekunta- ja laitosneuvostot), sekä monissa erillisyksiköissä ja pienemmissä instansseissa.
Halloped-vaalit järjestetään joka toinen vuosi, mutta laitosneuvostoa pienempiin toimielimiin on yleensä erilliset haut, jotka HYY suorittaa yhteistyössä Humanisticumin kanssa. Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien tiedot löydät täältä.

Ajankohtaista

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi, Humanisticum on perunut kaikki kevään kokoukset ja tapahtumat. Tapahtumia pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään syksylle 2020 ja järjestämään etänä. Etäkevään tapahtumista, haasteista ja muusta puuhasta infotaan lähinnä Instagramissa ja Facebookissa.

18.3.2020 Helsingin yliopistolla keskeytettiin lähiopetus ja yliopisto suljettiin tilapäisesti 13.5.2020 saakka. Tämä on näkynyt opetuksessa siinä, että joitain kursseja on jouduttu perumaan ja osa kursseista järjestetään etänä esimerkiksi Zoom-palvelimen kautta. Tiedekuntatentteihin tulee ilmoittautua normaalisti, ja tentin suorituksesta sovittava vastuuopettajan kanssa. Yliopisto on tiedottanut opiskelijoita koronavirustilanteesta ja siitä kuinka yliopiston toiminta jatkuu. Muun muassa siirtymäaikaa koskevien palautuksien ja suorituksien päivämäärää on siirretty 18.12.2020 saakka. Lisää yliopiston tiedotuksesta, sekä tiedekuntakohtaisista ohjeista opiskelijoille löytyy alla olevista linkeistä:

HYY:n päivittyvä uutinen koronaviruksen ja valmiuslain aiheuttamista muutoksista

Koronaviruksen vaikutus opiskeluun – kysymyksiä ja vastauksia

Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Siirtymäajan loppuminen

Vuoden 2017 syksyllä Helsingin yliopistolla siirryttiin uusiin koulutusohjelmiin. Alunperin vanhojen tutkintorakenteiden mukaan valmistumisen takarajaksi päätettiin 31.7.2020. Kevään koronavirustilanteen takia maaliskuussa siirtymäaikaa päätettiin jatkaa 18.12.2020 asti. Lisätietoa siirtymäajasta löydät seuraavista linkeistä:

Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti
Siirtymaaika lähestyy loppuaan – kolme polkua jatkoon

Iso Pyörä -koulutusohjelmauudistus

Ison Pyörän myötä Helsingin yliopisto siirtyy vuoden 2017 syksyllä tutkintorakenteeseen, jossa nykyiset oppiaineet korvataan koulutusohjelmilla. Koulutusohjelmat kattavat yhden tai useampia nykyisistä pääaineista, ja niiden rakenteiden ja sisällön suunnittelusta ovat vastanneet keväästä 2016 alkaen tätä varten perustetut johtoryhmät.
Jokaisella koulutusohjelmalla on oma johtoryhmänsä, jossa on opiskelijaedustus, ja jonka tehtävänä on yhdistää eri aineiden tarpeet ja vaatimukset yhden koulutusohjelman nimen alle. Opiskelijaedustajien työlle onkin ensiarvoista, että he saavat mahdollisimman paljon tukea ja tietoa koulutusohjelman alle jääviin aineisiin liittyen muilta opiskelijoilta.
Kandi- ja maisterivaiheille on omat koulutusohjelmansa, ja niiden väliset siirtymät on suunniteltu varmistaen jokaiselle kandiopiskelijalle ainakin yksi maisteriohjelma johon pääsee ilman erillistä hakua. Syksystä 2017 lähtien ei enää ole mahdollista aloittaa opiskelua nykyisten tutkintovaatimusten mukaan, mutta tämänhetkiset opiskelijat voivat jatkaa nykyvaatimuksilla vuoteen 2020 asti.
Humanistisessa tiedekunnassa tilanteen tekee erityisen vaikeaksi nykyisten pääaineiden määrä (n. 50). Nämä muuttuvat Ison Pyörän myötä 6 kandiohjelmaksi ja 16 maisteriohjelmaksi, joista yksi on valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston ja humanistisen tiedekunnan toimintaa määritteleviä dokumentteja

Helsingin yliopiston johtosääntö

Helsingin yliopiston strategia 2017-2020

Helsingin yliopiston strategia 2021-2030

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Humanistisen tiedekunnan toimeenpanosuunnitelma ja työjärjestys