Opinnot ja edunvalvonta

Humanisticum valvoo humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden etua yliopistolla hoitamalla yhteydenpitoa opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, tiedottamalla muutoksista sekä tukemalla opintovastaavien ja ainejärjestöjen toimintaa. Tietoa asioista välitetään opiskelijoille yleensä ainejärjestöjen opintovastaavien kautta, mutta opintoasioista kiinnostuneille on myös sähköpostilista, hc-opinto, jolle jokainen halukas voi liittyä. Lue lisää listasta täältä.

Humanisticumin edunvalvontaa koordinoi opintovastaava, joka johtavat myös opintotoimikuntaa. Opintotoimikunta kerää yhteen ainejärjestöjen opintovastaavat, hallopedit ja muut edunvalvonnasta kiinnostuneet keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan kokemuksiaan. Toimikunnalla on oma Facebook-ryhmänsä, joka helpottaa kuulumisten jakamista kokousten välillä.

Mikäli koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan tilanne herättää kysymyksiä tai ajatuksia, kannattaa ottaa yhteyttä Humanisticumin opintovastaaviin. Opintovastaavat auttavat mielellään koulutuspolitiikkaan, opintoasioihin, yliopistohallintoon sekä muissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Opintovastaavien yhteystiedot löytyvät hallitussivulta.

<!–

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit toimivat yliopiston neuvostoissa, työryhmissä ja muissa hallintoelimissä varmistaen, ettei päätöksiä ja suunnitelmia tehdä ilman opiskelijoiden sananvaltaa. He tekevät yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa ja ovat suorin väylä muille opiskelijoille vaikuttaa päätöksentekoon. Hallopedit toimivat kaikilla päätöksenteon tasoilla (yliopistokollegio, tiedekunta- ja laitosneuvostot), sekä monissa erillisyksiköissä ja pienemmissä instansseissa.
Halloped-vaalit järjestetään joka toinen vuosi, mutta laitosneuvostoa pienempiin toimielimiin on yleensä erilliset haut, jotka HYY suorittaa yhteistyössä Humanisticumin kanssa.

Ajankohtaista

Työnimeä Uusi Palveluorganisaatio (UPO) kantaneet Yliopistopalvelut otettiin käyttöön 2.5.2016. Uudistuksen myötä hallintopalvelut siirrettiin suurempiin, keskitettyihin yksiköihin, ja opiskelijapalvelut toimivat kokonaisuudessaan kampusten mukaan oppiaineiden sijaan.
Hallituksen budjettileikkauksista alkanut Muutosohjelma johti keväällä 2016 mittaviin irtisanomisiin yliopistolla. Irtisanomiset koskivat erityisesti hallintohenkilökuntaa. Tämän lisäksi muilla säästö- ja uudistustoimenpiteillä pyritään paikkaamaan leikkausten rahoitukseen jättämä lovi. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa tilasäästöjä ja uusien rahoituskanavien tutkimista.
Yliopistopalveluiden ja Muutosohjelman yhteisvaikutukset saattavat näkyä ongelmina opiskelijapalveluiden saatavuudessa ainakin syksyllä 2016. Yliopisto pyrkii kuitenkin turvaamaan opiskelijoiden perustarpeet, ja vakuuttaa etteivät muutokset vaikuta opetuksen laatuun. Opiskelijoiden on kuitenkin hyvä tiedostaa, että tilanteen normalisoitumisessa saattaa kestää jonkin aikaa.

Iso Pyörä -koulutusohjelmauudistus

Ison Pyörän myötä Helsingin yliopisto siirtyy vuoden 2017 syksyllä tutkintorakenteeseen, jossa nykyiset oppiaineet korvataan koulutusohjelmilla. Koulutusohjelmat kattavat yhden tai useampia nykyisistä pääaineista, ja niiden rakenteiden ja sisällön suunnittelusta ovat vastanneet keväästä 2016 alkaen tätä varten perustetut johtoryhmät.
Jokaisella koulutusohjelmalla on oma johtoryhmänsä, jossa on opiskelijaedustus, ja jonka tehtävänä on yhdistää eri aineiden tarpeet ja vaatimukset yhden koulutusohjelman nimen alle. Opiskelijaedustajien työlle onkin ensiarvoista, että he saavat mahdollisimman paljon tukea ja tietoa koulutusohjelman alle jääviin aineisiin liittyen muilta opiskelijoilta.
Kandi- ja maisterivaiheille on omat koulutusohjelmansa, ja niiden väliset siirtymät on suunniteltu varmistaen jokaiselle kandiopiskelijalle ainakin yksi maisteriohjelma johon pääsee ilman erillistä hakua. Syksystä 2017 lähtien ei enää ole mahdollista aloittaa opiskelua nykyisten tutkintovaatimusten mukaan, mutta tämänhetkiset opiskelijat voivat jatkaa nykyvaatimuksilla vuoteen 2020 asti.
Humanistisessa tiedekunnassa tilanteen tekee erityisen vaikeaksi nykyisten pääaineiden määrä (n. 50). Nämä muuttuvat Ison Pyörän myötä 6 kandiohjelmaksi ja 16 maisteriohjelmaksi, joista yksi on valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston ja humanistisen tiedekunnan toimintaa määritteleviä dokumentteja

Helsingin yliopiston johtosääntö
Helsingin yliopiston strategia 2013-2016
Esittely ja kokousmenettely Helsingin yliopistossa
Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö
Humanistisen tiedekunnan Tavoiteohjelma 2013-2016
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan pysyväismääräykset

–!>