Yhdenvertaisuus

Humanisticum pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta yliopistolla ja opiskelijamaailmassa. Yhdenvertaisuus on laajamerkityksinen käsite, ja koskee esimerkiksi etnistä, vakaumuksellista, sukupuolista tai seksuaalista identiteettiä, toimintakykyä, kieltä, perhetilannetta, ikää, sosioekonomista tilannetta, mahdollisuutta opiskelujen etenemiseen ja järjestöjen keskinäistä asemaa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää syrjimättömyyttä, osallistumisen mahdollisuuksia ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertainen kohtelu ei poissulje erityistarpeiden huomioimista. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää järjestöiltä ja yksilöiltä herkkyyttä huomioida epäkohtia ja erityyppisiä tarpeita. Se edellyttää myös kykyä ottaa vastaan toimintatapoja koskevaa kritiikkiä.

Humanisticum päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuoden 2017 aikana, ja se päivitetään valmistuttuaan tälle sivulle.

Yhdenvertaisuudesta vastaavat kaudella 2017 Saana Siljander ja Jane Kärnä.