Humanisticumin ritarikunta

Ordo Equester Humanistarum

Humanisticumin ritarikunta koostuu Humanisticumin kultaisen ansiomerkin saaneista toimijoista. Ritarikunta myöntää vuosittain ansiomerkkejä aktiivisille humanistitoimijoille.

OHJEET ANSIOMERKKIEN EHDOTTAJILLE

Vuodesta 2013 lähtien Humanisticum on jakanut tunnustuksia aktiivisille humanistitoimijoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhteishumanistisuutta niin järjestökentällä kuin yliopistolla. Jokainen Humanisticumin jäsenjärjestö voi ehdottaa mitalin saajaa. Mitalin saaja voi olla opiskelija tai jo valmistunut.

Tunnustuksia eli mitaleja on kolmea luokkaa: pronssinen, hopeinen ja kultainen. Kultainen on korkea-arvoisin tunnustus, ja se on varattu erittäin merkittävissä määrin yhteishumanistisuutta edistäneille henkilöille, tai henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti Humanisticumissa yli kahden vuoden ajan. Ehdotusta jätettäessä ei tarvitse ottaa kantaa mitalin värin kirkkauteen.

Yhteishumanistiseksi toiminnaksi voidaan lukea esimerkiksi:

  •  aktiivinen toiminta yhteistapahtumien järjestämiseksi (kahden tai useamman humanistijärjestön välillä)
  •  aktiivinen edunvalvonta yliopistolla humanistisen tiedekunnan toimielimissä
  •  yhteishengen luominen opiskelijoiden sekä henkilökunnan välille
  •  aktiivinen toiminta omassa aine-, harraste- tai tiedekuntajärjestössä humanistisen yhteistyön ja toiminnan edistämiseksi

Pelkkä järjestön hallituksessa tai virkailijana toimiminen ei oikeuta mitaliin vaan toiminnassa on täytynyt näkyä halua toimia isomman humanistijoukon hyväksi. Mitalin saamiseksi henkilön ei myöskään ole tarvinnut toimia luottamustoimissa, järjestön hallituksessa tai virkailijana.

Perusteluista tulee käydä ilmi, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää tunnustuksen myöntämisen kriteerit. Toivomme perusteellisia ja havainnollisia esimerkkejä henkilön järjestöurasta tai muusta ansiokkaasta toiminnasta. Perustelun tueksi voi lisätä esimerkiksi luettelon henkilön luottamustoimista tai muun todisteen esimerkiksi tapahtumajärjestelyistä tai kanssahumanistien tukemisesta. Hakemukseen voi liittää mukaan myös useamman kyseistä henkilöä tunnustuksen saajaksi ehdottavan tiedot.

Ehdotukset käsittelee aiemmin kultaisella mitaleilla palkituista koostuva ritarikunta, joka tekee ehdotuksensa mitalien saajista Humanisticumin hallitukselle. Ritarikunta voi myös palkita henkilöitä lomakkeella tulleiden ehdotusten ulkopuolelta. Tunnustuksia voidaan myöntää niin paljon kuin ritarikunta katsoo aiheelliseksi. Ainoastaan kultaisia mitaleja voidaan myöntää vain kaksi per vuosi. Ritarikunta voi arvionsa mukaan siirtää ansioituneen ehdokkaan palkitsemisen seuraavaan vuoteen.

Lisätietoja Timo Kalliokoskelta, timo.j.kalliokoski@helsinki.fi.