Fakultetets infotillfällen för slutet av övergångsperioden

Övergångsperioden för utbildningsreformen upphör 31.7.2020, varefter alla som studerar enligt de gamla fordringarna överförs till de nya utbildningsprogrammen.

Infotillfällen för studerande:

På svenska: 15 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 6
På finska: 17 oktober kl. 15-17, Forsthuset sal 1
På finska : 30 oktober kl. 14-16, Forsthuset sal 1
Vid infona gås igenom bl.a. viktiga datum och deadlines angående slutet på övergångsperioden, att bli färdig enligt de gamla fordringarna/övergå till de nya fordringarna i praktiken, att studera efter övergången.

Föreningsverksamhets ABC

Välkommen till Humanisticums Föreningsverksamhets ABC-utbildning! Utbildningen behandlar bland annat föreningslagstiftningens inverkan på ämnesföreningarnas verksamhet, studiepolitiskt agerande, grunderna för föreningens ekonomi, förvaltande av dokument och föreningsverksamhetens vardag. Dessutom diskuterar vi just de frågor som din förening vill behandla. Alla föreningsaktörer är välkomna till utbildningen, oberoende av nivån av tidigare kunskap, föreningserfarenhet eller rollen I föreningen.

Vad: Föreningsverksamhetens ABC-utbildning
Var: Möteslokalen Cajsa
När: 4.5 kl. 17.30-20.30
Varför: Eftersom fungerande föreningsverksamhet är kul!

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/400443987033195

Humanisticums årsmöte

Humanisticum välkomnar alla sina medlemsföreningar till årsmötet tisdagen den 20 februari i Utopia (Mannerheimvägen 5 A, 5. vån.)

Årsmötets bilagor publiceras senare. På föredragninslistan finns det åtminstone verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 samt verksamhetsplanen och budgeten för år 2018.

Medlemsföreningar ombeds skicka en fullmaktsförsedd representant till mötet. Fullmaktsexemplen skickas senare via e-post. Observera att fullmakten endast kan undertecknas av en person som äger namnskrivningsrätt i föreningen.

Evenemang på Facebook

Bokningsrundorna för gulisveckorna på Humanistklustret

Bokningsrundorna för gulisveckorna på Humanistklustret börjar. Det kommer att finnas två bokningsrundor, efter vilka eventuella lediga turer kan bokas normalt enligt bokningsreglerna för Humanistklustret. Bokningarna från båda bokningsrundorna bekräftas vid den sista konklaven för våren den 10.5.

Den första bokningsrundan börjar 22.4. klockan 12:00 och tar slut 26.4. klockan 12:00. (http://goo.gl/forms/GL91XcT6bI)
Den andra bokningsrundan börjar 29.4. klockan 12:00 och tar slut 4.5. klockan 12:00. (http://goo.gl/forms/5IhNE2LXrF)

De turer som finns kvar kan bokas från och med den 11.5 klockan 12:00.

Bokningarna görs via en google‐blankett. De båda bokningsrundorna har skilda blanketter. På blanketten anges kontaktuppgifter till den som gör bokningen samt information om evenemanget: tre datumspreferenser, en uppskattning av deltagarantalet, en uppskattning av evenemangets längd, vilken typ av evenemang det är fråga om samt andra eventuella beskrivningar av evenemanget (inklusive eventuella önskemål om vilket utrymme som bokas, köket är i allas användning och kan inte reserveras.).

Humanisticum behandlar bokningsansökningarna under ledning av konklavens ordförande. Humanisticum strävar efter att ge alla föreningar ett så passligt utrymme och passande tidpunkt som möjligt för sin bokning med beaktande av dubbelbokningar, typ av evenemang och brandsäkerheten. Tidpunkten för ifyllandet av blanketten har inte någon inverkan, men försenade ansökningar behandlas inte. I sista hand bestäms vem som får bokningen genom lottdragning. Den första bokningsrundan behandlas 27.4 och den andra 5.5. Efter att turerna har delats ut, meddelas kontaktpersonerna via e‐post.

Frågor om bokningsrundorna kan riktas till ordföranden för konklaven för Humanistklustret Jane Kärnä. (jane.karna(at)helsinki.fi)