Vastaa tiedekunnan toimeenpanosuunnitelmaa koskevaan kyselyyn

Tiedekunta pyytää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kommentteja tulevaan toimeenpanosuunnitelmaan. Kysely ja tiedekunnan terveiset löytyvät alta.

”Tiedekunnassa valmistellaan toimeenpanosuunnitelmaa tulevan strategiakauden 2021-2024 ajalle. Toimeenpanosuunnitelmaa on valmisteltu kevään aikana tiedekunnan johtoryhmän, tiedekuntaneuvoston, koulutusohjelmien johtajien ja tieteenalavastaavien kesken. Valmistellussa luonnoksessa on tehty alustavat valinnat tiedekunnan strategisiksi tavoitetiloiksi ja esitetty, mitkä ovat tiedekunnat omat kehittämistoimenpiteet seuraavan neljän vuoden aikana.

Haluaisimme nyt kuulla koko henkilöstön sekä opiskelijoiden näkemyksen tulevan nelivuotiskauden kehittämistoimenpiteistä ja pyydämme teitä kaikkia vastaamaan kyselylomakkeella tiedekunnan valintoja ja toimenpide-ehdotuksia koskeviin kysymyksiin. Kyselylomake löytyy tästä (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WXWumNwQiEKOLkWT5i_j7sxF9zkGUWRCqmIDwajBAkBUMkhUS09IOEVHTTRHMzVNOVNQWFVDVk04TS4u)

Vastauksia tullaan käyttämään toimeenpanosuunnitelman lopullisen version laadinnassa. Ne esitellään tiedekunnan kehittämispäivässä 22.9.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn viimeistään torstaina 17.9. kello 12:00 mennessä.”