Humanisticumin vaalikokous 30.11.2023 klo 18 // Humanisticums valmöte den 30 november 2023 kl 18 // Humanisticum’s general election meeting at 6 PM

Tervetuloa Humanisticum ry:n vaalikokoukseen torstaina 30.11. kello 18 alkaen Wilhelmsson-salissa, Uudella ylioppilastalolla (5. kerros).

Humanisticumin vaalikokouksessa valitaan uusi hallitus vuodelle 2024!

⭐HALLITUKSEEN?⭐

Sinustako HC:n hallituslainen vuosimallia 2024? Hae mukaan! Humanisticumissa voi toimia mitä erilaisemmissa tehtävissä omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hakeminen hallitukseen ei vaadi aiempaa järjestökokemusta – into ja motivaatio tarttua uusiin haasteisiin riittävät! Tule mukaan kokoukseen tai lähetä hakemus etukäteen puheenjohtajalle Agneta Truxille (agneta.trux@helsinki.fi). Kysymyksiä? Ota yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä hallitukseen esimerkiksi Instagramissa!

⭐VIRKAILIJAKSI?⭐

Humanisticumissa voi toimia myös virkailijana. Virkailijat valitaan kuitenkin vasta ensi vuoden puolella hallituksen kokouksessa. Pysy siis kuulolla!

➡ Kokouksen esityslista löytyy täältä: https://docs.google.com/document/d/13yAG_68QTlTzuZVGZIMCszvIShDMLRbSwFXcgurfhf0/edit?usp=sharing

Humanisticumin yhdistyksen kokouksissa ääntä käyttävät jäsenemme ja pyydämmekin jäsenyhdistyksiä lähettämään kokoukseen valtakirjalla varustetun edustajan käyttämään yhdistyksen ääntä. Järjestönne edustaja tulee valita hallituksenne kokouksessa. Huomioittehan, että valtakirjan voivat allekirjoittaa vain yhdistyksenne säännöistä löytyvät nimenkirjoitusoikeudelliset järjestön toimijat. Valtakirjoja pyydetään toimitettavaksi Humanisticumin puheenjohtajalle, Agneta Truxille (agneta.trux@helsinki.fi) Valtakirjoja voi toimittaa 30.11. klo 16 asti.

Vaikka ääntä kokouksessa käyttävät vain jäsenjärjestöt, kokous on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kokouksen jälkeen iltaa voidaan jatkaa baari Myöhässä (Mannerheimintie 3).

Välkomna till Humanisticum rf:s valmöte torsdagen den 30 november från och med klockan 18. Mötet hålls i Wilhelmsson-salen på Nya Studenthuset (5. våningen)

I Humanisticums valmöte väljs en ny styrelse för året 2024!

⭐BLI STYRELSEMEDLEM?⭐

Skulle du kunna tänka dig att bli styrelsemedlem i Humanisticum för året 2024? Sök med! I Humanisticum kan man fungera i olika poster enligt sina egna intressen. Att söka till styrelsen krävs ingen tidigare erfarenhet av föreningsverksamheten – intresse och motivation för att ta tag i nya utmaningar räcker! Delta i mötet eller skicka en ansökan i förväg till ordföranden Agneta (agneta.trux@helsinki.fi). Frågor? Ta kontakt med låg tröskel!

⭐BLI FUNKTIONÄR?⭐

I Humanisticum kan man även fungera som funktionär. Funktionärerna väljs ändå först i början av nästa år i ett styrelsemöte. Håll koll på det!

➡ Föredragningslistan för mötet finns här: https://docs.google.com/document/d/13yAG_68QTlTzuZVGZIMCszvIShDMLRbSwFXcgurfhf0/edit?usp=sharing

I Humanisticums valmöten använder våra medlemmar rösträtt och vi ber våra medlemsföreningar att skicka en representant med fullmakt till mötet för att använda föreningens röst. Representanten bör väljas i ett styrelsemöte. Observera att fullmakten kan undertecknas endast av föreningens namntecknare enligt föreningens stadgar. Fullmakterna skickas till Humanisticums ordförande Agneta Trux (agneta.trux@helsinki.fi). Fullmakter tas emot fram till 30.11 kl. 16.

Fast rösträtten får användas endast av medlemsföreningarna är mötet öppet för alla studerande vid humanistiska fakulteten. Varmt välkomna med!

Fullmaktsformuläret kan hittas här: https://drive.google.com/drive/folders/1Mwzq6E8kzOEj1_j1FUGNZ4ISDQccmdV2?usp=sharing

Efter mötet kan kvällen fortsätta på baren Myöhä (Mannerheimintie 3).

Welcome to Humanisticum ry’s general election meeting on Thursday 30th of November from 6 pm onward. The meeting will be held in Wilhelmsson-hall on the 5th floor of the New Student House.

At Humanisticum’s general election meeting, a new board will be elected for 2024!

⭐BOARD MEMBER?⭐ Do you want to become a member of the HC board of 2024? Apply now! At Humanisticum, you can work in a wide variety of positions according to your interests. Applying to the board does not require previous organizational experience – enthusiasm and motivation to take on new challenges are enough! Come to the meeting or send an application in advance to Humanisticum’s president Agneta Trux (agneta.trux@helsinki.fi). Questions? Don’t be afraid to contact us!

⭐OFFICIAL?⭐ You can also work as an official at Humanisticum. However, the officials will not be elected until next year at the board meeting. So stay tuned!

➡ The meeting agenda can be found here: https://docs.google.com/document/d/13yAG_68QTlTzuZVGZIMCszvIShDMLRbSwFXcgurfhf0/edit?usp=sharing

At Humanisticum’s general meetings, our members vote, and we ask our member organizations to send a representative with a power of attorney to the meeting to use the organization’s vote. Your organization’s representative must be elected at your board meeting. Please note that the power of attorney can only be signed by the members of the organization who have the right to sign in the rules of your organization. Powers of attorney are requested to be delivered to Humanisticum’s president, Agneta Trux (agneta.trux@helsinki.fi). Powers of attorney can be submitted no later than 30th of November until 4 pm.

Although only member organizations can use their voice at the meeting, the meeting is open to all students of the Faculty of Humanities. You are warmly welcome to join us!

You can find the power of attorney templates here:

https://drive.google.com/drive/folders/1Mwzq6E8kzOEj1_j1FUGNZ4ISDQccmdV2?usp=sharing

After the meeting, the evening can continue at the bar Myöhä (Mannerheimintie 3).