Humanisticum rf:s valmöte

Välkomna till Humanisticum rf:s valmöte måndagen den 13.12 från och med klockan 18. Mötet hålls i Lingva på Humanistklustret men vi rekommenderar starkt att delta på distans. Instruktioner för distansdeltagandet finns i slutet av detta meddelande.

I Humanisticums valmöte väljs en ny styrelse för året 2022!

⭐ BLI STYRELSEMEDLEM? ⭐
Skulle du kunna tänka dig att bli styrelsemedlem i Humanisticum för året 2022? Sök med! I Humanisticum kan man fungera i olika poster enligt sina egna intressen. Att söka till styrelsen krävs ingen tidigare erfarenhet av föreningsverksamheten – intresse och motivation för att ta tag i nya utmaningar räcker! Delta i mötet eller skicka en ansökan i förväg till ordföranden Emma (emma.palojarvi@helsinki.fi). Frågor? Ta kontakt med låg tröskel!

⭐ BLI FUNKTIONÄR? ⭐
I Humanisticum kan man även fungera som funktionär. Funktionärerna väljs ändå först i början av nästa år i ett styrelsemöte. Håll koll på det!

Välkomna med i mötet!

Föredragningslistan för mötet finns här (på finska).
I Humanisticums valmöten använder våra medlemmar rösträtt och vi ber våra medlemsföreningar att skicka en representant med fullmakt till mötet för att använda föreningens röst. Representanten bör väljas i ett styrelsemöte. Observera att fullmakten kan undertecknas endast av föreningens namntecknare enligt föreningens stadgar. Fullmakterna skickas till Humanisticums ordförande Emma Palojärvi, emma.palojarvi[at]helsinki.fi. Fullmakter tas emot fram till 13.12 kl. 17.

Man kan även delta i mötet på distans. För att kunna delta på distans ska man anmäla sig i förväg.
Man kan anmäla sig fram till 12.12.2021 kl. 23.59 via den här blanketten. Länken till mötet skickas per e-post under mötesdagen till alla som har anmält sig. För att kunna säkerställa identiteten ska deltagarnas signatur i mötet vara i formen Förnamn Efternamn och kameran ska också vara på i mån av möjighet.
Fast rösträtten får användas endast av medlemsföreningarna är mötet öppet för alla studerande vid humanistiska fakulteten. Varmt välkomna med!