Arbetspraktik som kursassistent, graduplats i ett forskningsprojekt – hur låter det?

Humanistiska fakulteten håller med kort tidtabell på att forma två arbetsgrupper som har i uppgift att fundera på hur studerande kunde få en större roll i undervisningen, forskningen och annan verksamhet som pågår inom fakulteten. Som ordförande fungerar universitetslektor Katalin Miklóssy som är medlem i Lärarakademin (arbetsgruppen för undervisning) och professor i Nordamerikaforskning Mikko Saikku (arbetsgruppen för forskning och annan verksamhet).

Arbetsgrupperna deltar i att utveckla utbildningsprogrammen för Stora Hjulet genom att utarbeta god praxis bl.a. för hur studerandena ska kunna delta bättre i att planera och utföra undervisningen och forskningen. Arbetsgrupperna ger sina förslag inom september. Detaljerna kring tidtabellen och arbetssättet är ännu inte fastslagna vilket betyder att de går att påverka.

Vi söker nu två (2) studeranderepresentanter till båda grupperna. Vi önskar sökande med olika erfarenheter och bakgrund, men det viktigaste är att man är intresserad av att utveckla möjligheterna för studerande att delta i universitetets verksamhet. Om du är intresserad av att vara med i någon av arbetsgrupperna, skicka en kort ansökan senast söndag 12.6.2016 kl. 23.59 till tero.juutilainen(at)helsinki.fi, timo.j.kalliokoski(at)helsinki.fi och jenna.sorjonen(at)helsinki.fi. Ansökningstiden är kort eftersom arbetsgrupperna börjar sin verksamhet genast.