Sök till fakultetsråden och universitetskollegiet

Hej du studeranden!

HUS söker nu studentrepresentanter för fakultetsråden och universitetskollegiet till perioden 2020–2021. På dessa platser bevakar studentrepresentanterna att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna – du också.

I fakultetsrådet kan du påverka riktningen för din fakultet och forskningsområde. Fakultetsrådet har till uppgift att besluta om bland annat examensfordringar, undervisningsprogram och grunderna för antagningen av studerande, utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskningen och undervisningen samt behandla vittsyftande planer och andra för fakulteten principiellt viktiga ärenden.

I universitetskollegiet påverkar du riktningen för hela universitetet. Kollegiet är ett forum som representerar hela universitetet och som bland annat väljer de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse samt universitetets kansler och revisorer samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Kollegiet har studentrepresentation från alla fakulteter vid universitetet samt från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Läs mer: hyy.fi/representant
Sök senast 14.10 kl 12.00
Sök här: https://www.halloped.fi/sv/helsinki/calls