Sök till fakultetsråden och universitetskollegiet

Hej du studeranden!

HUS söker nu studentrepresentanter för fakultetsråden och universitetskollegiet till perioden 2020–2021. På dessa platser bevakar studentrepresentanterna att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. Vem som helst kan bli språkrör för studenterna – du också.

I fakultetsrådet kan du påverka riktningen för din fakultet och forskningsområde. Fakultetsrådet har till uppgift att besluta om bland annat examensfordringar, undervisningsprogram och grunderna för antagningen av studerande, utveckla undervisning och forskning vid fakulteten, ansvara för kvalitetsledningen av forskningen och undervisningen samt behandla vittsyftande planer och andra för fakulteten principiellt viktiga ärenden.

I universitetskollegiet påverkar du riktningen för hela universitetet. Kollegiet är ett forum som representerar hela universitetet och som bland annat väljer de utomstående medlemmarna i universitetets styrelse samt universitetets kansler och revisorer samt fastställer universitetets bokslut och verksamhetsberättelse. Kollegiet har studentrepresentation från alla fakulteter vid universitetet samt från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Läs mer: hyy.fi/representant
Sök senast 14.10 kl 12.00
Sök här: https://www.halloped.fi/sv/helsinki/calls

Ansök om att bli tutor!

Är du en samarbetsvillig, aktiv studerande? Är du intresserad av att hjälpa nya studerande med att komma igång i sina studier? Är du en inspirerande gruppledare? Var din egen gulishösten den bästa saken någonsin? Om du svarade ja, är det dags att ansöka om att bli tutor!

Ansökningstiden för att bli tutor hösten 2018 börjar 29.1. kl. 9.00 och tar slut 12.2. kl. 15.00. Beroende på dina intressen kan du fokusera på att vara tutor för nya inhemska studeranden eller för nya internationella utbytes- eller examensstuderande. Fakulteten utbildar tutorerna för sin uppgift under våren 2018.

Mera information

Arbetspraktik som kursassistent, graduplats i ett forskningsprojekt – hur låter det?

Humanistiska fakulteten håller med kort tidtabell på att forma två arbetsgrupper som har i uppgift att fundera på hur studerande kunde få en större roll i undervisningen, forskningen och annan verksamhet som pågår inom fakulteten. Som ordförande fungerar universitetslektor Katalin Miklóssy som är medlem i Lärarakademin (arbetsgruppen för undervisning) och professor i Nordamerikaforskning Mikko Saikku (arbetsgruppen för forskning och annan verksamhet).

Arbetsgrupperna deltar i att utveckla utbildningsprogrammen för Stora Hjulet genom att utarbeta god praxis bl.a. för hur studerandena ska kunna delta bättre i att planera och utföra undervisningen och forskningen. Arbetsgrupperna ger sina förslag inom september. Detaljerna kring tidtabellen och arbetssättet är ännu inte fastslagna vilket betyder att de går att påverka.

Vi söker nu två (2) studeranderepresentanter till båda grupperna. Vi önskar sökande med olika erfarenheter och bakgrund, men det viktigaste är att man är intresserad av att utveckla möjligheterna för studerande att delta i universitetets verksamhet. Om du är intresserad av att vara med i någon av arbetsgrupperna, skicka en kort ansökan senast söndag 12.6.2016 kl. 23.59 till tero.juutilainen(at)helsinki.fi, timo.j.kalliokoski(at)helsinki.fi och jenna.sorjonen(at)helsinki.fi. Ansökningstiden är kort eftersom arbetsgrupperna börjar sin verksamhet genast.