Humanisticums årsmöte

Humanisticum välkomnar alla sina medlemsföreningar till årsmötet tisdagen den 20 februari i Utopia (Mannerheimvägen 5 A, 5. vån.)

Årsmötets bilagor publiceras senare. På föredragninslistan finns det åtminstone verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 samt verksamhetsplanen och budgeten för år 2018.

Medlemsföreningar ombeds skicka en fullmaktsförsedd representant till mötet. Fullmaktsexemplen skickas senare via e-post. Observera att fullmakten endast kan undertecknas av en person som äger namnskrivningsrätt i föreningen.

Evenemang på Facebook