Karriärsafari kommer tillbaka hösten 2019!

Kan du erbjuda Karriärsafari-arbetsprovningplatser för humaniorastuderande?

Humanisticum r.f. och Alumnföreningen vid Helsingfors universitetet ordnar gemensamt Karriärsafari för humaniorastudenter och alumner under hösten 2019. Vi söker alumner för att vägleda studenter på sin arbetsplats.

Karriärsafari är en 1-2 dagars arbetslivsprövning där studenten lär känna alumnens arbetsdag, organisation och arbetslivsfärdigheter. Den är avsed för studerande i humanistiska fakultet vid universitetet i Helsingfors, den är frivilligt och obetald. Karriärsafari arrangeras för andra gången, första gången ordnades den våren 2017.

Varför delta?

Ibland kan det vara svårt för studenter att inse hur mångsidiga möjligheter det finns för humanister i arbetslivet. Karriärsafari ger studenten en chans att bekanta sig med arbetslivet. Bekantskap med olika karriärstigar är till stor nytta då studenten planerar sin karriärstig. Alumnernas sakkunskap och erfarenhet förmedlas bäst till studenten genom arbetsprövningen.

Hur kommer jag med?

Ansökningsperioden för alumner är 24 september – 13 oktober 2019. Registeringen sker via ett Lyyti-formulär. Fyll i en kort beskrivning om vad studenten skulle göra under Karriärsafari. Den inledande beskrivningen kan vara mycket informell. Se exempel från Karriärsafari 2017. Som regel väljs en studerande per arbetsplats.

Då ansökningstiden för de studerande är avslutad, tar studenten kontakt med alumnen och ni kan komma överens om arbetsprövningens detaljer och datum. Karriärsafari ordnas under november 2019 om inte annat avtalats.

Jag vill också bjuda dig till det gemensamma kick-off-mötet för alla Karriärsafari-deltagare fredagen den 25 oktober 2019 kl. 17-19 i Wilhelmsson-salen på Nya Studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5:e vån.). Evenemanget kommer att innehålla en föreläsning om mentorskap för alumner och en presentation om humanister i arbetslivet.

LÄNK TILL ANMÄLNINGSBLANKETTEN: https://www.lyyti.fi/reg/Alumniyhdistys_Urasafari_2019_9799/

HEMSIDAN FÖR KARRIÄRSAFARI: https://urasafari.wordpress.com/

FACEBOOK-SIDAN FÖR KARRIÄRSAFARI: https://www.facebook.com/urasafari/