Humanistien opintotapaaminen 18.4.2023 Humanistiklusterilla

IN ENGLISH BELOW/ PÅ SVENSKA NEDAN

Hei järjestön opintovastaava tai opintoasioista kiinnostunut humanisti! Humanisticum järjestää loppukevään opintotapaamisen 18.4 Humanistiklusterin Illuusiossa klo 18. Tarkoituksena on kartoittaa oppiaineiden tilannetta, keskustella edunvalvonnasta ja selvittää miten Humanisticum voisi tukea jäsenjärjestöjään parhaiten. Haluamme myös kiittää mahtavia toimijoitamme! Illan on tarkoitus olla rento ja matalan kynnyksen tutustumismahdollisuus. Tapahtumassa on myös pientä tarjoilua, joten täytäthän oheisen lomakkeen, niin että osaamme varautua oikealla määrällä ruokaa sekä ottaa huomioon mahdolliset ruokarajoitteet. Ilmoittautuminen ei ole sitova ja tapahtuma on täysin ilmainen. Ruoka on joko vegaanista tai kasvista.

Ilmoittautumislomake:
https://forms.gle/644p5BbAd44sRXDi9

Noudatamme kaikissa tapahtumissamme Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita:
http://www.humanisticum.fi/…/Humanistiklusterin…

Uusi Ylioppilastalo on valitettavasti esteellinen. Viidenteen kerrokseen kulkee hissi, johon on henkilönostin, mutta käytävät ovat kapeahkoja. Tapahtuma on alkoholiton, lukuunottamatta pientä alkoholitarjoilua. Tapahtumassa ei ole kovia ääniä tai vilkkuvia valoja. Lisätietoja esteettömyydestä ja tapahtumasta voit kysellä osoitteesta vanessa.quednau@helsinki.fi.

Hey student organization’s study official or fellow humanist interested in study matters! Humanisticum organizes an end-of-spring study meeting on April 18 at Humanistiklusteri’s Illuusio at 18.00. The purpose is to understand the situation of different study programs, discuss advocacy and find out how Humanisticum could best support its member organizations. We also want to thank our great advocates! The evening is supposed to be a relaxed and low-threshold chance to get to know each other. There will also be a little food available in the event, so please fill out the attached form so that we know how to prepare with the right amount of food and take into account possible food restrictions. Registration is not binding and the event is completely free. The food is either vegan or vegetarian.

Registration form:
https://forms.gle/644p5BbAd44sRXDi9

We follow the Humanistiklusteri safe space principles in all of our events:
http://www.humanisticum.fi/…/The-Principles-of-Safe…

The New Student House is unfortunately not accessible. There is an elevator to the fifth floor with a personal lift, but the corridors are narrow. The event is alcohol-free, except for a small serving. There are no loud noises or flashing lights at the event. For more information about accessibility and the event, please contact vanessa.quednau@helsinki.fi.

Hej studentorganisationers studieansvariga eller humanister som är intresserade av studiefrågor! Humanisticum ordnar ett studieavslutningsmöte för våren den 18 april på Humanistklustrets Illuusio kl. 18.00. Syftet är att förstå situationen för olika studieprogram, diskutera intressebevakning och ta reda på hur Humanisticum bäst kan stöda sina medlemsorganisationer. Vi vill också tacka våra fantastiska intressebevakare! Kvällen är tänkt att vara en avslappnad och lågtröskelchans för att lära känna varandra. Det kommer också att finnas lite mat att tillgå under evenemanget, så vänligen fyll i bifogade formulär så att vi vet hur vi ska förbereda oss med rätt mängd mat och ta hänsyn till eventuella matrestriktioner. Anmälan är inte bindande och evenemanget är helt gratis. Maten är antingen vegansk eller vegetarisk.

Anmälningsblankett:
https://forms.gle/644p5BbAd44sRXDi9

Vi följer Humanistklustrets principer för en trygg lokal i alla våra evenemang:
http://www.humanisticum.fi/…/Principer_for_en_trygg…

Det nya studenthuset är tyvärr inte tillgängligt. Det finns en hiss till femte våningen med en personhiss, men korridorerna är smala. Evenemanget är alkoholfritt med undantag för en liten servering. Det finns inga höga ljud eller blinkande lampor vid evenemanget. För mer information om tillgänglighet och evenemanget, vänligen kontakta vanessa.quednau@helsinki.fi.

Turvallisemman tilan periaatteiden suunnitteluilta 30.3.2023 Humanistiklusterilla

På svenska nedan, in English below

Hei humanistijärjestöt!

Tänä vuonna on tarkoitus päivittää Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteet turvallisemman tilan periaatteiksi. Siihen tarvitsemme teidän apuanne! Tarkoitus on kokoontua yhdessä keskustelemaan tarvittavista muutoksista turvallisen tilan periaatteisiin ja suunnittelemaan päivitettyä versiota, jonka Humanisticum julkaisee.

Tapaaminen pidetään torstaina 30.3. klo 18.00 Humanistiklusterin Utopiassa (Uusi ylioppilastalo, 5. krs). Toivoisimme, että tapaamisessa olisi kattavasti eri järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavia, mutta paikalle voivat saapua aivan kaikki yhdenvertaisuudesta kiinnostuneet järjestötoimijat. Tapaaminen pidetään pääasiassa suomeksi, mutta ajatuksiaan voi esittää ja keskustella saa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Mikäli et pääse paikalle tapaamiseen, mutta sinulla on ajatuksia ja ideoita päivitettyihin periaatteisiin, voit laittaa niitä meille ennen tapaamista oheisella lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122645/lomake.html

Muistin virkistykseksi voit lukea turvallisen tilan periaatteet nykymuodossaan oheisesta linkistä: http://www.humanisticum.fi/…/Humanistiklusterin…

Nähdään tapaamisessa!

Ystävällisin terveisin
Valtteri Iivarinen & Venla Virtanen
Humanisticumin yhdenvertaisuusvastaavat

***

Hej humanistföreningar!

I år ska vi uppdatera Humanistklustrets principer för en trygg lokal till principer för en tryggare lokal och vi behöver er hjälp! Vi ska gemensamt diskutera nödvändiga ändringar till principerna och planera en ny version av principer som Humanisticum sedan publicerar.

Vi ska träffas på torsdag 30.3 klockan 18.00 i Utopia på Humanistklustret (Nya studenthuset, 5:e våning). Vi hoppas att se många jämlikhetsansvariga från olika föreningar på plats, men alla föreningsaktiva som är intresserade av jämlikhet får såklart delta. Mötet hålls främst på finska, men man får uttrycka sina tankar och diskutera även på svenska och engelska.

Om du kan inte delta men har idéer och tankar kring nya principer, kan du skicka de före mötet via följande blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122645/lomake.html

Klicka på länken för att läsa de nuvarande principerna: http://www.humanisticum.fi/…/Principer_for_en_trygg…

Vi ses på mötet!

Med vänliga hälsningar
Valtteri Iivarinen & Venla Virtanen
Humanisticums jämlikhetsansvariga

***

Hi arts and humanities organisations!

This year we plan on updating the Principles of Safe Space at Humanistiklusteri to Principles of a Safer Space. For that we need your help! We would like to invite you to discuss the new principles together and plan a new version of the principles that Humanisticum then publishes.

The meeting is planned for Thursday, 30th of March at 6 PM in Utopia at Humanistiklusteri (New student house, 5th floor). We hope that as many board members from your organisation’s board as possible can partake, especially the equality coordinators. However all who would like to be a part of planning the new principles are welcome! The meeting is for the most part going to be in Finnish, but you can express your thoughts and discuss also in Swedish and English.

If you can’t make it to the meeting but you have ideas for the new principles, please send them beforehand using this form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122645/lomake.html

Here you can find the principles in their current state: http://www.humanisticum.fi/…/The-Principles-of-Safe…

See you soon!

Best regards
Valtteri Iivarinen & Venla Virtanen
Humanisticum’s equality coordinators

Tiedon voimalla – sivistyksen vimmalla! -vaalipaneeli 14.3.2023 Metsätalolla

Humanistisen tiedekunnan ja Humanisticumin vaalipaneeli järjestetään 14.3. klo 17–19 Metsätalon salissa 1.

Tilaisuus striimataan: https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l15.

Tule kuuntelemaan, mitä ehdokkailla on sanottavana opiskelusta, tulevaisuudesta ja yliopiston merkityksestä.

Osallistujat:

Timo Harakka (SDP)
Anniina Iskanius (Kok.)
Markku Kivinen (Vas.)
Sonja Lautamatti (Kesk.)
Emmi Piippo (RKP)
Oula Silvennoinen (Vihr.)
Nina Strandén (PS)

Moderaattoreina Nooa Karlo (Humanisticum) ja Mirkka Lappalainen (Humanistinen tiedekunta)​​​​​​​

Tervetuloa! Välkomna!

Humanisticumin vaalikokous

Tervetuloa Humanisticum ry:n vaalikokoukseen maanantaina 13.12. kello 18 alkaen. Kokouspaikkana toimii Humanistiklusterin Lingva, mutta kannustamme kokoukseen osallistuvia osallistumaan etäyhteyksin. Ohjeet etäyhteyksin osallistumisesta löytyvät kuvauksen lopusta.
Humanisticumin vaalikokouksessa valitaan uusi hallitus vuodelle 2022!

⭐ HALLITUKSEEN? ⭐
Sinustako HC:n hallituslainen vuosimallia 2022? Hae mukaan! Humanisticumissa voi toimia mitä erilaisemmissa tehtävissä omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hakeminen hallitukseen ei vaadi aiempaa järjestökokemusta – into ja motivaatio tarttua uusiin haasteisiin riittävät! Tule mukaan kokoukseen tai lähetä hakemus etukäteen puheenjohtaja Emmalle (emma.palojarvi@helsinki.fi). Kysymyksiä? Ota yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä!

⭐ VIRKAILIJAKSI? ⭐
Humanisticumissa voi toimia myös virkalijana. Virkalijat valitaan kuitenkin vasta ensi vuoden puolella hallituksen kokouksessa. Pysy siis kuulolla!

Tervetuloa mukaan kokoukseen!

Kokouksen esityslista löytyy täältä.
Humanisticumin yhdistyksen kokouksissa ääntä käyttävät jäsenemme ja pyydämmekin jäsenyhdistyksiä lähettämään kokoukseen valtakirjalla varustetun edustajan käyttämään yhdistyksen ääntä. Järjestönne edustaja tulee valita hallituksenne kokouksessa. Huomioittehan, että valtakirjan voivat allekirjoittaa vain yhdistyksenne säännöistä löytyvät nimenkirjoitusoikeudelliset järjestön toimijat. Valtakirjoja pyydetään toimitettavaksi Humanisticumin puheenjohtajalle, Emma Palojärvelle osoitteeseen emma.palojarvi[at]helsinki.fi. Valtakirjoja voi toimittaa 13.12. klo 17 asti.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Etäosallistuminen kokoukseen vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Ennakkoilmoittautua voi 12.12.2021 klo 23.59 asti tällä lomakkeella. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostitse kokouspäivänä ennakkoon ilmoittautuneille. Henkilöllisyyden varmistamiseksi kokoukseen osallistujien nimimerkin tulisi kokouksessa olla muotoa Etunimi Sukunimi ja mahdollisuuksien mukaan myös kameran tulisi olla päällä.
Vaikka ääntä kokouksessa käyttävät vain jäsenjärjestöt, kokous on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Humanisticum opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa

Humanisticum on tuttuun tapaan mukana opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueessa. 

❄️ Kutsumme kaikki jäsenjärjestömme sekä humanistisen tiedekunnan opiskelijat mukaan kulkueeseen. Humanisticumin paikka kulkueessa ilmoitetaan myöhemmin. Muistakaa ilmoittaa järjestönne mukaan kulkueeseen virallisesta tapahtumakuvauksesta löytyvän linkin kautta!

Alta löytyy tarkempaa infoa kulkueesta. ⬇️ Info on otettu suoraan tapahtuman viralliselta tapahtumasivulta: https://www.facebook.com/events/405147384436350

Merkitse kalenteriisi 6.12.2021 ja tule mukaan jatkamaan 70-vuotiasta perinnettä Suomen 104-vuotispäivänä! Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat AYY, HYY, TaiYo, SHS, opiskelijakunnat ASK, Helga ja METKA sekä Kadettitoverikunta järjestävät taas yhdessä Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkueen. Kulkueen lisäksi ohjelmassa on muun muassa juhlapuheita ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajilta ja Helsingin pormestarilta sekä kuorolaulua.

Juhlallisuudet alkavat seppeleiden laskulla Hietaniemen hautausmaalla Sankariristillä klo 16, ja juhlakulkue lähtee liikkeelle Hietaniemen hautausmaan kappelilta noin klo 17. Tapahtuma päättyy noin klo 18.15. Lisätietoa julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Kulkue on täynnä iloista juhlatunnelmaa ja valoa yhteisöllisen ja eteenpäin katsovan opiskelijaliikkeen hengessä. Aseta päähäsi ylioppilaslakki ja säänmukaiset ulkovaatteet. Suosituksena lipunkantajille ja airuille on tumma vaatetus, mutta kaikille muille pukeutumisohje on ”tule sellaisena kuin olet”!

Järjestöjen ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/soihtukulkue2021

TL; DR
Mitä: Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue
Missä: Lähtö Hietaniemen hautausmaan kappelilta
Milloin: 6.12.2021 klo 16 alkaen
Miksi: Suomi 104 vuotta ja soihtukulkue 70 vuotta!

Humanistien kulttuuriappro 2021

Kulttuuria syksyn pimeneviin iltoihin? Kyllä kiitos! Humanistien kulttuuriappro nimittäin tulee taas!

Approjen ideana on kiertää kahden viikon aikana yhdessä tai porukassa Humanisticumin, jäsenjärjestöjen ja muiden tahojen kulttuuritapahtumissa ja kerätä merkintöjä appropassiin. Suorituksia on kerättävä vähintään kolme (3), jotta saa kulttuuriappro-haalarimerkin.

Kulttuuriapprot starttaavat 22.11. ja päättyvät 2.12, jolloin kolme suoritusta saaneet voivat hakea haalarimerkkinsä Uudelta Ylioppilastalolta. Kuva sähköisestä appropassista on julkaistu Facebook-tapahtumaan.

Approille osallistuminen on ilmaista eikä vaadi etukäteisilmoittautumista, mutta tarkistathan tarkemmat tiedot aina ohjelmanumeron omasta tapahtumasta.

‼️OHJELMA!‼️

✨ 22.11. klo 19 Mythoksen leffailta Illuusiossa
On aika kaivaa kaapista mukavat vaatteet, kiivetä Klusterille ja lysähtää sohvalle. Luvassa on nimittäin Mythoksen leffailta! Tällä kertaa ruudulle ilmestyy Disney Pixarin elokuva Soul – Sielun syövereissä. Elokuva pärähtää käyntiin 22.11. klo 19:00 Humanistiklusterin Illuusiossa (Uusi ylioppilastalo, 5. kerros).

✨ 23.11. klo 18 Origon BeerYoga Illuusiossa
Origon BeerYoga! Tervetuloa kokeilemaan maailmalla suosittua Jooga-formaattia, missä venytään taipuisiin asentoihin kaljanvoimalla. Tapahtuma sopii kaikille joogataustasta huolimatta, tärkeintä on positiivinen asenne ja mieli. Muistathan pukeutua tapahtumaan sopivasti. Huom: Juomia on tarjottavissa rajoitettu määrä, joten saavu ajoissa paikalle. Nähdään Illuusiossa (Uuden ylioppilastalon 5.krs) taipuvissa tunnelmissa!

✨ 25.11. klo 15 Fibulan maalauskerho Lingvassa
Ahdistavatko tentit ja opiskelu? Onko liikaa deadlineja? Tule paikalle Fibulan pahoinvointi-iltaan, jossa päästään maalaamaan kaikki stressi ja ahdistus pois! Tapahtuma järjestetään Lingvassa Uudella ylioppilastalolla 25.11.2021 klo 15-21, tervetuloa!

✨ 26.11. klo 16:15 SUBin museovierailu HAMiin
Hello! SUB’s Culture Vulture invites you to join your fellow mutuals to explore Katharina Grosse: Chill Seeping from the Walls Gets between Us. More about the exhibition here.

✨ 30.11. klo 16 Kontekstin museovierailu Helsingin kaupunginmuseoon
Tervetuloa Kontekstin kanssa museoon! Vierailemme yhdessä Helsingin kaupunginmuseossa 30.11 klo 16. Vierailu on vapaamuotoinen, ja voit kiertää museota siinä tahdissa kuin haluat. Jos et pääse kyseisenä ajankohtana mukaan, ei hätää! Voit osallistua rastille myös etänä kaupunginmuseon nettisivujen kaupunginmuseo 24/7 kohdan kautta, tai vierailla museossa omatoimisesti, kertoen kokemuksestasi Kontekstille joko Facebook tai Instagram viestin kautta. Sisäänpääsy kaupunginmuseoon on ilmainen. Osoite Aleksanterinkatu 16, https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi

✨ 30.11. klo 19 Humanisticumin kangaskassien askarteluilta
Stereotyyppisen humanistin perusvarustukseen kuuluu tietysti kangaskassi, mutta mikä olisi parempaa kuin kangaskassi omalla taideteoksella? Tule ikuistamaan visiosi kankaalle, me tarjoamme kassin ja maalit, sinun täytyy tuoda mukanasi vain luovuutesi! Aloitamme klo 19 Uuden ylioppilastalon Lingvassa.

✨ 01.12. klo 16 Humanistien laulukirjan läpilaulanta Illuusiossa
Humanistien laulukirjasta löytyy monen monta kappaletta, mutta oletko koskaan kuullut saatika sitten laulanut niitä kaikkia? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä kokoonnumme Illuusioon laulamaan joka ikisen laulukirjan biisin. Nappaa mukaan haluamasi virvokkeet ja heittäydy mukaan railakkaaseen yhteislauluun.

MITÄ: Humanistien kulttuuriappro
MISSÄ: Sijainnit vaihtelevat rastinpitäjittäin
MILLOIN: 22.11. – 2.12.2021
MIKSI: Koska humanistit kulttuuri

Humanisticumin tapahtumissa noudatetaan Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita

Humanisticumin 55. vuosijuhla

Tervetuloa juhlistamaan Humanisticumin 55-vuotista taivalta perjantaina 12.11. klo 18 alkaen Uuden ylioppilastalon Wilhelmsson-saliin. ✨

Humanisticum järjestää vuosijuhlansa tänä vuonna cocktail-tilaisuutena. Illan aikana nostetaan malja, kuullaan puheita ja jaetaan ansiomerkit ansioituneille kanssahumanisteille.

Cocktail-tilaisuuden jälkeen siirrymme samassa kerroksessa sijaitsevalle Humanistiklusterille, jossa luvassa on railakasta vuosijuhlatunnelmaa ja -ohjelmaa.

HUOM‼️ Vuosijuhlien suuren suosion takia, joudumme rajoittamaan juhlaan osallistuvien määrää. Ilmoittautuminen juhlaan on sulkeutunut.

Cocktail-tilaisuuden jälkeiset jatkot Uuden ylioppilastalon Humanistiklusterilla ovat avoimet kaikille. Otathan kuitenkin huomioon, että myös humanistiklusterin henkilökapasiteetti on rajallinen.

Toivotamme myös järjestöt lämpimästi tervetulleiksi mukaan juhlaan. Järjestöt voivat halutessaan esittää tervehdyksensä cocktail-tilaisuuden lomassa tai jatkojen yhteydessä. Lahjoja Humanisticum ei toivo, vaan kauniita sanoja ja hauskoja muisteloita!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

MITÄ: Humanisticumin 55. vuosijuhla
MISSÄ: Wilhelmsson-sali, Uusi ylioppilastalo, A-rappu, 5krs.
MILLOIN: 12.11. klo 18 alkaen.
PUKUKOODI: Cocktail-asu

Humanisticumin fuksiaiset 2021

🌟Hei sinä humanistisen tiedekunnan fuksi! 🌟

Tiistaina 12.10. koittaa yksi fuksisyksysi kohokohdista: tiedossa on nimittäin humanistien yhteiset fuksiaiset, joten nyt sinulla on oiva tilaisuus tutustua muihin kanssahumanisteihin! Fuksiaisissa kierretään kaupunkia suorittaen erilaisia rasteja. Ilta alkaa klo 18, jolloin kokoonnumme Senaatintorilla ja jakaudumme ryhmiin. Ei ole väliä tuletko yksin vai porukassa, sillä tiimit arvotaan paikan päällä!

Huom! Rastit suoritetaan ulkona, joten varaudu sään mukaisella vaatetuksella!
Rastien kiertäminen kestää noin kolme tuntia, jonka jälkeen kokoonnumme vielä yhteen palkintojenjakoa varten takaisin Senaatintorille.

Muista myös ladata puhelimesi, sillä tarvitset sitä rastilta toiselle suunnistamisessa. Evästäkin voit ottaa mukaan! Rastinpitäjien lahjominen on ERITTÄIN suositeltavaa, ja lahjuksilla voitkin kerätä joukkueellesi hurjasti lisäpisteitä!

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, mutta kannattaa klikata tapahtuman osallistun-nappulaa, jotta saamme hieman osviittaa osallistujamäärästä.Ethän tule paikalle sairaana!

MITÄ: Humanisticumin fuksiaiset
MISSÄ: Aloituspaikka Senaatintori, tehtävien suoritus Helsingin keskustassa
MILLOIN: 12.10. klo 18 >
MIKSI: Koska humanistit ja fuksit 💕

Humanisticumin tapahtumissa noudatetaan humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita.

Humanisticumin syyssitsit 2021

Mikä piristäisi lyheneviä päiviä paremmin kuin perinteinen akateeminen pöytäjuhla! Pääsemme pitkän tauon jälkeen sitsipöydän ääreen maanantaina 18.10. Uuden ylioppilastalon Alina-saliin. Juhlat alkavat klo 18.00 cocktail-tilaisuudella, josta siirrymme pöytäosuuteen klo 18:30 viettämään tunnelmallista iltaa laulun, ruoan, ja juoman kera.Illalliskortin hinta on 13 euroa ja se sisältää kolme ruokalajia ja juomat. Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 11.10. klo 12, ja ilmoittautumislomake julkaistaan tapahtumassa myöhemmin. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen kanssa kannattaa olla nopea, sillä sitseillä on rajallisesti paikkoja!

Syksyinen menu:
-Inkiväärinen porkkanakeitto
-Myskikurpitsapasta
-Omenahyve ja vaniijajäätelöPukukoodi: smart casual tai syksyinen asu

MITÄ: Humanisticumin syyssitsit
MISSÄ: Alina-sali, Uuden ylioppilastalon 3. kerros (Mannerheimintie 5 A)
MILLOIN: maanantaina 18.10.2021
MIKSI: koska mitä on syksy ilman sitsejä!

Humanisticumin tapahtumissa noudatetaan Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita:
http://www.humanisticum.fi/…/Humanistiklusterin_turvallisen…

Alina-sali ei valitettavasti ole esteetön tila.

1 2 3