Föreningsverksamhets ABC

Välkommen till Humanisticums Föreningsverksamhets ABC-utbildning! Utbildningen behandlar bland annat föreningslagstiftningens inverkan på ämnesföreningarnas verksamhet, studiepolitiskt agerande, grunderna för föreningens ekonomi, förvaltande av dokument och föreningsverksamhetens vardag. Dessutom diskuterar vi just de frågor som din förening vill behandla. Alla föreningsaktörer är välkomna till utbildningen, oberoende av nivån av tidigare kunskap, föreningserfarenhet eller rollen I föreningen.

Vad: Föreningsverksamhetens ABC-utbildning
Var: Möteslokalen Cajsa
När: 4.5 kl. 17.30-20.30
Varför: Eftersom fungerande föreningsverksamhet är kul!

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/400443987033195