Humanisticumin vuosikokous 2023

På svenska nedan

Tervetuloa Humanisticumin vuosikokoukseen huomenna perjantaina 17.2. kello 18 alkaen. Kokouspaikkana toimii Uuden ylioppilastalon Utopia-sali.
Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin, mutta suosittelen vahvasti tulemista paikan päälle. Etäyhteysalustana toimii Zoom.

Esityslista ja muut liitteet

Kokouksen esityslista löytyy sähköpostin liitteenä. Kokouksen asiakirjat ja valtakirjapohjat löytyvät täältä.

Äänioikeus ja valtakirjat

Humanisticumin yhdistyksen kokouksissa ääntä käyttävät jäsenjärjestömme ja pyydämmekin jäsenyhdistyksiä lähettämään kokoukseen valtakirjalla varustetun edustajan. Järjestönne edustaja tulee valita hallituksenne kokouksessa. Huomioittehan, että valtakirjan voivat allekirjoittaa vain yhdistyksenne säännöistä löytyvät nimenkirjoitusoikeudelliset järjestön toimijat. Valtakirjoja pyydetään toimitettavaksi Humanisticumin puheenjohtajalle, Agneta Truxille osoitteeseen agneta.trux@helsinki.fi. Valtakirjoja voi toimittaa 17.2. klo 17:30 asti. Valtakirjapohjat löytyvät yllä olevasta kansiosta.

Ennakkoilmoittautuminen ja kokoukseen osallistuminen

Osallistuminen kokoukseen vaatii ennakkoilmoittautumisen. Ennakkoilmoittautua voi tällä lomakkeella https://forms.gle/qqVDg6n6rJW6HNGL7 16.2.2022 klo 23.59 asti. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostitse kokouspäivänä ennakkoon ilmoittautuneille. Henkilöllisyyden varmistamiseksi kokoukseen osallistujien nimimerkin tulisi kokouksessa olla muotoa Etunimi Sukunimi ja mahdollisuuksien mukaan myös kameran tulisi olla päällä.

Vaikka ääntä kokouksessa käyttävätkin vain jäsenjärjestöt, kokous on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Tervetuloa mukaan!

***

Välkommen till Humanisticums årsmöte fredagen 17.2. från 18:00. Mötesplatsen är Nya studenthuset (Utopia). Det är möjligt att delta på distans, men jag rekommenderar starkt att du kommer till mötet. Vi ska använda Zoom.

Dagordning och andra bilagor

Dagordningen (på finska) för mötet finns i bilagan till e-posten. Mötesdokument och fullmaktexempel finns här.

Rösträtt och fullmakt

Vid Humanisticums föreningars möten använder våra medlemmar rösträtten och vi ber medlemsföreningarna att skicka en representant med fullmakt till mötet för att använda föreningens röst. En representant för din organisation bör väljas vid ert styrelsemöte. Observera att fullmakten endast kan undertecknas av de medlemmar av organisationen som finns i föreningens regler. Fullmackten kan skickas till Humanisticums ordförande, Agneta Trux, på agneta.trux@helsinki.fi. Fullmakter kan skickas den 17.2. fram till 17:30.

Förregistrering och deltagande i mötet

Att delta i mötet, måste du förhandsregistrera sig. Du kan förhandsregistrera dig med det här formuläret https://forms.gle/qqVDg6n6rJW6HNGL7 senast den 16.2.2022 klockan 23.59. En länk till mötet kommer att skickas via e-post dagen för mötet till de som har registrerat sig i förväg. För att säkerställa identitet bör deltagarnas, snälla skriva ditt smeknamn i formatet Förnamn Efternamn och om möjligt, bör kameran vara på.

Även om omröstningen vid mötet endast används av medlemsorganisationer, är mötet öppet för alla studenter vid Humanistiska fakulteten. Välkommen!